Pulpitowy wykrywacz niebezpiecznych cieczy

  • Desktop Dangerous Liquid Detector

    Pulpitowy wykrywacz niebezpiecznych cieczy

    Przegląd: Detektor cieczy niebezpiecznych LT-600 Desktop to nowy typ wykrywacza cieczy niebezpiecznych. Technologia osiągnęła wysoki poziom - produkt może automatycznie wykrywać łatwopalne, wybuchowe i korozyjne ciecze niebezpieczne i skutecznie zapobiegać przedostawaniu się cieczy zawierających niebezpieczne ciecze (które mogą spowodować spalanie lub wybuch) do strefy bezpieczeństwa. Jest to niezbędny obiekt do testowania bezpieczeństwa dla stacji, metra, agencji rządowych, stadionów i innych gęsto zaludnionych i importuj ...